Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Waldemar Graczyk ul. Pionierska 1 A 14-100 Ostróda oraz druga- Izabela Smolińska- Letza ul.Mazurska 2/2 10-517 Olsztyn. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymała Izabela Smolińska- Letza ul.Mazurska 2/2 10-517 Olsztyn i wygrał realizacje zajęć.