Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta złożona przez Studio Urody ,,KREATOR”. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne a także nie przekroczyła szacowanego budżetu projektu w tym zadaniu.