Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Studio Urody ,,KREATOR” Iwona Krawczyk, Żabi Róg 102 K, 14-300 Morąg. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne i wygrała realizację zadania.