Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda oraz druga- Daniel Chmielewski, Słonecznik 116/21, 14-300 Morąg . Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymał Daniel Chmielewski i wygrał realizacje zajęć.