W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 04.07.2022 r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Akademia dziedzictwa Kulturowego Kamila Stabrowska, ul. Zamkowa 15/1, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty: 05.07.2022 r.
  2. ANIMATOR Sp. z o. o. , ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg –  data wpłynięcia oferty: 07.07.2022 r.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 1 przekroczyła budżet projektu, a oferta numer 2 nie przekroczyła budżetu projektu. Oferta nr 2 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi ANIMATOR Sp. z o. o.