W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 14.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda
  2. Euroinwest Consulting P.Ulaniuk, D.Ulaniuk, ul. Świetlińska 34, 14-100 Ostróda-Kajkowo.

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało CKK Anita Graczyk i tym samym wygrało realizację zadania.