W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 10.08.2020 wpłynęły dwie ważne oferty:

1)  CKK Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda- data wpłynięcia oferty – 17.08.2020r.

2)  Spółdzielnia Socjalna Cynamonek, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty – 13.08.2020r.

Uzasadnienie wyboru:

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała Spółdzielnia Socjalna Cynamonek i tym samym wygrała realizację zadania.