W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 16.09.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Łukasz Zubkiewicz
  2. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskał Łukasz Zubkiewicz i tym samym wygrał realizację zadania.