Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Kancelarię Adwokacką Marzena Chłopik – Krawczyk,Ostróda, ul. Czarnieckiego 24/1. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę indywidualnych konsultacji – 100 zł brutto.