Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta złożona przez Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk. ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne i wygrała realizacje zadnia.