W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 15.07.2020r. nie wpłynęła żadna oferta.