W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 04.09.2018r. ponownie nie wpłynęły żadne ważne oferty, przez co wykonawca zadania nie został wybrany.