W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 01.10.2018r wpłynęły dwie oferty. Obie oferty:

1. Fundacja Alternatywnej Edukacji ”ALE”

2.Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk

spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała Fundacja Alternatywnej Edukacji ”ALE”, tym samym wygrała realizację zadania.