W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 15.01.2021r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg- data wpłynięcia oferty: 21.01.2021r.
  2. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk, ul. Plac Kombatantów 8/2, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty: 18.01.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 2 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 1 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 2 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk, ul. Plac Kombatantów 8/2, 14-300 Morąg.