Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez PHU Trojan, Leszek Trojan  oraz druga Restauracja Siwy Żuraw w Morągu  . Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymał PHU Trojan, Leszek Trojan i wygrał realizacje zajęć.