–  warsztaty aranżacji zieleni. Na podstawie zapytania ofertowego złożonego w trybu zasad konkurencyjności oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dominikę Ulaniuk, ul. Świetlińska 34, 14-100 Kajkowo. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę warsztatów – 90 zł brutto.