Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Angelikę Mazurek, zamieszkałą w Bramce, gmina Morąg. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę warsztatów – 70 zł brutto.