W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.11.2018r. wpłynęły trzy oferty:

-Fundacja na rzecz pomocy rodzinie ‘’SYNAPSA’’

-Fundacja Alternatywnej Edukacji ‘’ALE’’

-Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje uzyskały:

-Fundacja na rzecz pomocy rodzinie ‘’SYNAPSA’’

-Fundacja Alternatywnej Edukacji ‘’ALE’’

I tym samym wygrały realizację zadania.