W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 01.02.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Agencja Sportowo-Reklamowa ,,GRATKA” Przemysław Kułakowski
  2. Beata Maja Płoszaj – Witkowska

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała Beata Maja Płoszaj-Witkowska i tym samym wygrała realizację zadania.