W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 01.08.2020r. wpłynęła jedna ważna oferta:

  1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk, oferta wpłynęła dnia 06.08.2020r.  – tym samym wygrał realizację zadania.