Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Euroinwest Consulting S.C P. ulaniuk, D.Ulaniuk z siedzibą ul. Świetlińska 34, 14-100 Ostróda – Kajkowo. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę warsztatów – 80 zł brutto.