W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 17.08.2018r. nie wypłynęły żadne ważne oferty, przez co nie został wybrany wykonawca zadania.