W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 07.05.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk
  2. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało: Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i tym samym wygrała realizację zadania.