W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 06.01.2020r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. CKK Graczyk
  2. ANIMATOR Sp. z o.o.

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało ANIMATOR Sp. z o.o. i tym samym wygrał realizację zadania.