Rozeznanie rynku dotyczyło wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.04-28-0017/17 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn.

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi:

  • Przeprowadzeniu treningu prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 6 grup przez 3 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 108 godzin treningu prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej w dniu 21 listopada 2018 r., termin złożenia oferty upłynął w dniu 29 listopada 2018 o godzinie 10.30.

Otrzymano następujące oferty:

Oferta n

Rozeznanie rynku dotyczyło wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.04-28-0017/17 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn.

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi:

  • Przeprowadzeniu treningu prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 6 grup przez 3 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 108 godzin treningu prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej w dniu 21 listopada 2018 r., termin złożenia oferty upłynął w dniu 29 listopada 2018 o godzinie 10.30.

Otrzymano następujące oferty:

Oferta nr 1- data wpływu- 23.11.2018

Euroinwest Consulting s.c. P. Ulaniuk, D. Ulaniuk

Ul. Świetlińska 34

14-100 Kajkowo

 

Oferta nr 2- data wpływu- 28.11.2018

Centrum Finansowo-Doradcze

ADAM KRAWCZYK

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

 

 

W wyniku analizy ofert zamówienie udzielone zostanie oferentowi:

Centrum Finansowo-Doradcze

ADAM KRAWCZYK

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

r 1- data wpływu- 23.11.2018

Euroinwest Consulting s.c. P. Ulaniuk, D. Ulaniuk

Ul. Świetlińska 34

14-100 Kajkowo

 

Oferta nr 2- data wpływu- 28.11.2018

Centrum Finansowo-Doradcze

ADAM KRAWCZYK

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

 

 

W wyniku analizy ofert zamówienie udzielone zostanie oferentowi:

Centrum Finansowo-Doradcze

ADAM KRAWCZYK

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg