Przedmiotem rozeznania rynku z dnia 01.06.2020 była realizacja ZADANIA- USŁUGI AKTYWIZACYJNO INTEGRACYJNE- Aktywność społeczna- Warsztaty z Hortiterapii i Sportu  usługa polegająca na: Realizacja zajęć z Hortiterapii i Sportu.

Otrzymano następujące oferty:

1.Andrzej Krzykowski

Ul. Tartaczna 1B

14-140 Miłomłyn

Data wpłynięcia oferty – 08.06.2020

 

2.Joanna Kłapa

Ul. 3-Maja 21/32

14-300 Morąg

Data wpłynięcia oferty – 07.06.2020

 

W wyniku analizy ofert zamówienie udzielone zostanie  obu oferentom: Andrzej Krzykowski, Joanna Kłapa

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Obie  oferty uzyskały najwyższą  punktację, tj. 100% .