W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 11.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. Agata Gromek
  2. Centrum Finansowo Doradcze ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg.

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała Agata Gromek i tym samym wygrała realizację zadania.