w ramach zadania określenie ścieżki reintegracji – indywidualne poradnictwo psychologiczne, oraz w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Zajęcia Psychoedukacyjne z psychologiem
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na określeniu ścieżki reintegracji dla 64 uczestników projektu – po 4 godziny na osobę w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz  zajęć psychoedukacyjnych dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po  48 godzin łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem

ZAŁĄCZNIK: psychologiczne – oferta animator