Rozeznanie rynku dotyczące

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – Edukacja w Grupie Samokształceniowej

– Kreowanie wizerunku

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z kreowania wizerunku
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia z kreowania wizerunku realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: dbanie
  o własny wizerunek, właściwą postawę, sylwetkę, zdrowy styl życia.
 5. Warsztaty z kreowania wizerunku będą prowadzone w wymiarze 2 x w miesiącu x 4 godziny x 12 miesięcy x 2 grupy, łącznie 48 godzin dydaktycznych.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 98320000-2 Opis: Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku- kreowanie wizerunku