Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0174/18 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo ,Milomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przedmiotem Zlecenia jest usługa polegająca na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego indywidualnego dla 90 uczestników projektu po 3 godziny na osobę.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie-rynku-poradnictwo-psychologiczne-indywidualne