OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów grupowych dla Uczestników Projektu polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych itp.
 2. Poradnictwo grupowe realizowane będzie w formie warsztatów grupowych doradcy zawodowego z Uczestnikami
 3. W trakcie warsztatów grupowych realizowane będą zagadnienia w zakresie:

Etap IIa

 • Schematy i stereotypy w postrzeganiu
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • dokumenty aplikacyjne

Etap II b

 • stymulacja rozmowy kwalifikacyjne
 • wysterowanie z pozycji kandydata na pracownika, pracodawcy
 1. Warsztaty zakończone będą testem kompetencji.
 2. Warsztaty grupowe będą prowadzone w wymiarze 64  godzin dydaktycznych po 16 godzin  dla każdej z 4 grup .
 3. Cena zawarta  w  formularzu  ofertowym  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane
  z realizacją zamówienia w tym w szczególności przygotowanie wszelkich materiałów dydaktycznych na potrzeby realizowanej usługi grupowego doradztwa
 4. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 5. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżniej

IPD grupowe