Rozeznanie rynku dotyczy usługi wyżywienia dla 6 grup uczestników projektu pt. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przedmiotem  zamówienia jest usługa wyżywienia dla 6 grup uczestników projektu (3 doby) – łącznie dla 150 Uczestników Projektu (zwanych dalej UP), który odbędzie się w ramach wyjazdu rodzinnego. Uczestnicy Projektu zamieszkują gminy Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie-rynku_wyżywienie_wyjazd-rodzinny