Rozeznanie rynku w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym –Rękodzieło artystyczne

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów
  robótki ręczne zakończone inicjatywa lokalną.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Warsztaty z rękodzieła artystycznego realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: wykorzystanie doświadczeń międzypokoleniowych, nowe techniki np. ”postarzania” przedmiotów, wykonywania witraży, biżuterii, wyszywanie, szycie. Warsztaty z robótek ręcznych mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. wystawa prac. Warsztaty z rękodzieła artystycznego będą prowadzone w wymiarze 176 godzin dydaktycznych dla 4 grup uczestników projektu, po 44  godziny dla każdej z grup.
 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 92312240-5 Opis: Usługi świadczone przez animatorów kultury.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

Rękodzieło artystyczne powiat ostródzki