w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i animacja lokalna – warsztaty aranżacja zieleni.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  prowadzeniu warsztatów aranżacji zieleni dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób w wymiarze 32 godziny na grupę, łącznie 128 godzin. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem

ZAŁĄCZNIK: aranżacja zieleni