CSK ANIMATOR jako partner projektu „Nam nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia dla rodzin dysfunkcyjnych kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne” rozpoczyna realizację przewidzianych w projekcie zadań dotyczących przedsiębiorczości i aktywności zawodowej. Szczegóły wkrótce!