W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 08.02.2021r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. ANIMATOR Sp. z o.o., ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg, – data wpłynięcia oferty: 10.02.2021r.
  2. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda – data wpłynięcia oferty: 12.02.2021r.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 1 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 2 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 1 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi ANIMATOR Sp. z o.o., ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg.