W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Pierwsza- Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, druga- Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk. Obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację tj. 100% uzyskało Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i wygrało realizacje zadania.