W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 03.06.2020 nie wpłynęła żadna oferta.