W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 09.12.2019r nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Przeprowadzenie animacji zostało zlecone osobie prywatnej.