W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr  I/I/11.01.01-28-0076/19/KS wpłynęły 4 ważne oferty:

1) Alina Witkowska, zam. ul. Radna 10, 14-300 Morąg,

Data wpłynięcia oferty: 14.10.2019

2) Marzena Krystyna Puch, zam. ul. Cicha 7, 14-330 Małdyty

Data wpłynięcia oferty: 15.10.2019

3) Małgorzata Redes- Chałanicz, zam. ul. Chodkiewicza 2, 14-300 Morąg

Data wpłynięcia oferty: 15.10.2019

4) Elżbieta Klamut, zam. ul. Twarda 36/2, 14-140 Miłomłyn

Data wpłynięcia oferty: 16.10.2019

Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne.

W wyniku analizy ofert zamówienie udzielone zostanie wszystkim oferentom, którzy podzielili się realizacją zadania.