na rozeznanie rynku wypłynęły dwie ważne oferty:

1) Oferta zbiorcza:
• Anna Witkowska, zam.: Sambród 2/3, 14-330 Małdyty;
• Małgorzata Paj, zam.: ul. Sienkiewicza 11/6, 14-300 Morąg;
• Joanna Grycz, zam.: ul. Ogrodowa 9A, 14-330 Małdyty;
• Marzena Puch zam.: ul. Cicha 7, 14-330 Małdyty.
Data otrzymania oferty: 30 stycznia 2019 roku

2) Barbara Sokół, zam.: Rychnowo 6A, 14-100 Ostróda
Data otrzymania oferty: 30 stycznia 2019 roku
5. Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne.
6. W wyniku analizy ofert zamówienie udzielone zostanie wszystkim oferentom, którzy podzielili się realizacją zadania.