W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 21.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ,,Trojan’’ Leszek Trojan, 14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 38a
  2. Kawiarnia Romantica Dariusz Mossakowski, 14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 16b

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ,,Trojan’’ Leszek Trojan i tym samym wygrało realizację zadania.