W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Pierwsza: Euroinwest Consulting, druga: Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk. Obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało CKK Graczyk i wygrało realizację zadnia.