3.2  Wymagania jakie powinna spełniać usługa:

 1. Usługa składa się z serwisu kawowego .
 2. Ilość poszczególnych produktów powinna zostać oszacowana dla grupy ok. 14– osobowej na 4-8 godzin zajęć dydaktycznych.
 3. Serwis kawowy obejmuje między innymi następujące składowe na każde zajęcia:
  • woda gazowana i niegazowana w ilości min.0,5 litra na uczestnika,
  • sok (2 rodzaje)
  • kawa rozpuszczalna i mielona,
  • herbata czarna i owocowa (2 smaki),
  • poczęstunek w postaci ciastek (min. 3 rodzaje)
  • cukier
  • wyroby czekoladowe (np. czekolady, batony, cukierki)
  • owoce
  • mleko/ śmietanka do kawy
  • przekąski słone (np. krakersy, wafle ryżowe, paluszki)
  • produkty mleczne (np. jogurty, serki, kefiry itp.)
  • i inne produkty serwisu kawowego zgodne z wyżej wymienionymi kodami CPV

 

3.3.  Cena powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę
za 1 osobę x 8 spotkań w miesiącu. Projekt zakłada realizację 96 dni zajęć dla
56 uczestników.

3.4. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy tj. najpóźniej
od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego

 

 

 

serwis kawowy-powiat ostródzki