Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu
nr Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0038/18 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej
w Mrągowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy  o dofinansowanie zawartej między CSK ANIMATOR Katarzyna Królak, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

 

 1. Przedmiotem zlecenie jest dostawa maszyno-hafciarki o następujących lub równoważnych parametrach:
 2. Menu w języku polski
 3. Prędkość szycia ⦋śc/min⦌: 1000
 4. Wyświetlacz: tak, dotykowy, kolorowy
 5. Ilość haftujących igieł: 6
 6. Maksymalne pole haftu ⦋mm⦌: 360×200
 7. Wolne ramię: TAK
 8. Szpulownik: wbudowany, niezależny
 9. Czujnik zrywu nici: TAK
 10. Możliwość obcinania nici między obiektami: TAK
 11. Automatyczny powrót do miejsca zrywu nici: TAK
 12. Wskaźnik laserowy: TAK
 13. Wbudowane porty: 3 x USB, 1 x SD
 14. Obsługiwany program plików DST,PES,PHC
 15. Wbudowane oprogramowanie do haftu: TAK
 16. Ilość wbudowanych ściegów: 110
 17. Ilość wbudowanych czcionek: 37
 18. Możliwość edytowania haftów z poziomu maszyny: TAK
 19. Możliwość łączenia haftów i napisów z poziomu maszyny: TAK
 20. System igieł: HAx130 EBBR
 21. Oświetlenie: LED, 4- PUNKTOWE
 22. MOC: 150W

 

Szczegóły:

6- igłowa z możliwością regulacji każdej igły z inną prędkością, funkcja STOP dla aplikacji, duże pole haftu 300×200 mm, duży 10,1 calowy kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (duże ikony), 16 wbudowanych filmów edukacyjnych, dzięki którym można w łatwy i szybki sposób nauczyć się obsługi hafciarki, przyspieszone działanie maszyny o 10% od poprzedniej wersji. Szybsze uruchamianie, szybszy strat po obcięciu nitki, 60 wbudowanych wzorów haftów, 12 frontów hafciarskich do monogramów, 140 kombinacji wzorów ramek, 37 czcionek do projektowania napisów (w 3 rozmiarach), 50 wzorów ściegów, intuicyjne zarządzanie kolorami nitek- ułatwia pracę z projektem, grupowanie kolorów, funkcja redukcji kolorów, celownik, laserowych dla lepszego pozycjonowania wzoru i łączenia haftów, automatyczny nawlekacz igieł.

 

 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zlecenia.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Rozeznanie-rynku-zakup-maszyno-hafciarka