O cskanimator

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far cskanimator has created 257 blog entries.
11 07, 2022

Rozeznanie rynku na wybór podmiotu organizującego serwis kawowy w projekcie „#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku- „ucz się w ruchu””

2023-03-06T14:59:53+01:0011 lipca 2022|

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 32 uczestników projektu w ramach w/w projektu; zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. [...]

4 07, 2022

ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE I GRUPOWE w projekcie „#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku- „ucz się w ruchu””

2023-01-16T14:49:07+01:004 lipca 2022|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 uczestników projektu, 2 spotkania (Etap I a i I b) po 3 godziny, łącznie 192 godzin. grupowego doradztwa zawodowego (etap II a- wdrażanie) dla 32 [...]

4 07, 2022

Rozeznanie rynku- Realizacja zajęć psychoedukacyjnych w projekcie „#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku- „ucz się w ruchu””

2023-03-06T10:02:52+01:004 lipca 2022|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć Psychoedukacyjnych dla 32 UP, podzielonych na 2 grupy (w każdej grupie średnio 16 osób) w wymiarze średnio 8 godzin w miesiącu dla każdej z 2 grup- łącznie 192 godziny [...]

4 07, 2022

Rozeznanie rynku- Określenie i monitorowanie ścieżki reintegracji w projekcie „#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku- „ucz się w ruchu””

2023-03-06T10:11:14+01:004 lipca 2022|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na określeniu i monitorowaniu ścieżki reintegracji dla 32 Uczestników Projektu, umożliwiającej dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w wymiarze 6 godzin dla każdego Uczestnika Projektu- łącznie 192 godziny w okresie 11 [...]

16 05, 2022

Rozeznanie Rynku – Animacja lokalna- Majsterkowanie- „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo”

2022-10-04T14:27:12+02:0016 maja 2022|

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0075/19 pn: ,,Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w [...]

16 09, 2021

Informacja o wyborze- Zapewnienie opieki nad dziećmi- „Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo”.

2022-01-24T09:00:07+01:0016 września 2021|

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 08.09.2021r. wpłynęły dwie ważne oferty: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ANIMATOR, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg - data wpłynięcia oferty: 13.09.2021r. ADK Kamila Stabrowska, ul. Zamkowa 15/1, 14-300 Morąg -  - [...]

Przejdź do góry